Uwaga! Ważne wydarzenie dla ekonomii społecznej w Polsce!

TISE S.A. wygrało przetarg, ogłoszony przez BGK na wybór Pośrednika Finansowego w celu zarządzania Funduszem Pożyczkowym i świadczenia usług doradztwa w ramach Projektu Systemowego pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisanie umowy nastąpi 25 stycznia 2013 roku. Już w lutym br. zaproponujemy podmiotom […]