Aktualności

Narty, narty, narty

Powoli kończy się sezon narciarski ale nowy pożyczkobiorca ES Funduszu TISE- Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” już przygotowuje się do przyszłorocznego. Stowarzyszenie działające w Puławach k. Rymanowa zostało założone w roku 2002, a jego celem jest wykorzystanie warunków przyrodniczych Puław Górnych w zrównoważonym rozwoju miejscowości dla dobra mieszkańców i wszystkich współobywateli. Podstawowym zadaniem dla stowarzyszenia […]

Kolejny Fundusz Pożyczkowy w Wielkopolsce

TISE podpisało kolejną umowę dotyczącą prowadzenia Funduszu Pożyczkowego w woj. wielkopolskim w ramach unijnej Inicjatywy Jeremie. Dzięki temu od końca stycznia będziemy udzielać preferencyjnych pożyczek przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Wielkopolsce (zarówno tym prowadzącym działalność od dawna jak i Start up’om).

TISE na OSES-ie – Szczecin stolicą polskiej ekonomii społecznej

Już po raz piąty odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – doroczna impreza, której celem jest  integracja środowiska ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń i idei, kreowanie nowych rozwiązań. Podczas odbywającego się w dniach 19-20 września w Szczecinie OSESu odbyło się kilka sesji plenarnych, wiele prezentacji i warsztatów, targów, koncertów i oczywiście… after party. TISE we współpracy […]

W dniu 14 czerwca 2013 r. TISE SA podpisało Umowę Operacyjną z BGK w ramach inicjatywy Jeremie na Mazowszu.

Fundusz będzie udzielać pożyczek do 36 miesięcy bez opłat prowizyjnych z oprocentowaniem od 2%. W ramach dostępnych środków – ok. 10,5 mln zł – finansowane będą przedsięwzięcia realizowane przez mikro i MŚP związane z rozwojem przedsiębiorstw: zakupy inwestycyjne, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, w tym także działalność bieżąca.

Ruszył fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA uruchomiło fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ma na celu dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 […]

25 stycznia br. w obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. podpisały umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter pilotażowy. Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono kwotę 30 mln zł. Kwota ta wesprze podmioty ekonomii społecznej (PES), takie jak np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe. Podmioty te, ze względu na swoją specyfikę […]

Uwaga! Ważne wydarzenie dla ekonomii społecznej w Polsce!

TISE S.A. wygrało przetarg, ogłoszony przez BGK na wybór Pośrednika Finansowego w celu zarządzania Funduszem Pożyczkowym i świadczenia usług doradztwa w ramach Projektu Systemowego pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisanie umowy nastąpi 25 stycznia 2013 roku. Już w lutym br. zaproponujemy podmiotom […]