Młodszy Specjalista/Młodsza Specjalistka ds. sprawozdawczości i rozliczeń

 

OPIS STANOWISKA:

 • bieżąca i terminowa obsługa systemu sprawozdawczego, tj. wprowadzanie danych, weryfikacja, korekty,
 • monitorowanie zmian w funkcjonalności  zewnętrznego systemu do obsługi pożyczek,
 • dokonywanie rozliczeń i wprowadzanie do systemu spłat pożyczek,
 • wprowadzanie i uaktualnianie danych w systemach pożyczkowych,
 • tworzenie na zlecenie pracodawcy zestawień i raportów, bądź uczestnictwo
  w ich tworzeniu,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Office Excel
 • Dokładność i skrupulatność
 • Doskonała organizacja własnego czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:

 • Warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat)
 • Atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Naukę języka francuskiego
 • Dofinansowanie do kart Multisport lub kart Kultura

Analityczka/Analityk ds. ryzyka kredytowego MŚP

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Analiza i ocena ryzyka kredytowego wniosków pożyczkowych podmiotów sektora MŚP i przygotowanie opinii
 • Przeprowadzanie oceny adekwatności przyjmowanych zabezpieczeń
 • Współpraca z analitykami MŚP w zakresie optymalizacji poziomu ryzyka
 • Monitorowanie ryzyka portfela pożyczkowego i przygotowywanie rocznego przeglądu portfela
 • Konsultowanie profilu ryzyka większych transakcji na wczesnym etapie, przed napisaniem wniosku
 • Okresowe monitorowanie klientów i transakcji kredytowych oraz wykonywanie analiz scenariuszowych zgodnie z MSR w ramach przypisanego portfela klientów
 • Udział w projektach Działu Zarządzania Ryzykiem oraz w przygotowywaniu procedur wewnętrznych

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to finanse, rachunkowość, ekonomia, bankowość
 2. Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego klientów z segmentu MŚP
 3. Bardzo dobra znajomość zasad analizy finansowej podmiotów gospodarczych
 4. Umiejętność samodzielniej pracy
 5. Odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji
 6. Dobra znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
 7. Znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Naukę języka francuskiego
 • Dofinansowanie do kart MultiSport lub kart „kultura”
 • Dobrą atmosferę wynikającą ze współpracy i dzielenia się wiedzą

Kontakt: rekruracja@tise.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY

Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12-13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem”.
Kontakt do administratora:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować kierując wiadomość listownie pod adres wskazany poniżej lub mailowo pod adres: iodo@tise.pl

Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://tise.pl/

Dane kontaktowe:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

 1. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Udostępniane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (w zależności od wyrażonej zgody – także dla celów związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych). Podane dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW
Aktualna rekrutacja jest przeprowadzana bezpośrednio przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Wskazujemy jednak, iż w przypadku zgody wyrażonej dla celów polegających na przeprowadzeniu przyszłych postępowań rekrutacyjnych, Pana/Pani dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty jest zawsze odrębnie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane przez Administratora. Przede wszystkim wskazujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przesłania do Administratora dokumentacji rekrutacyjnej.
W przypadku zgody wyrażonej także na przyszłe rekrutacje, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Ma Pan/Pani prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) przeniesienia swoich danych,
5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy.
W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa, Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych, prosimy o niezwłoczny kontakt.
Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpłynąć na Pana/Pani sytuację.