Oferta dla MSP

TISE działa jako fundusz pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczek udzielamy ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Jeremie i programu Rozwój Polski Wschodniej a także ze środków własnych.

Przejdź
Wybierz region
na mapie i poznaj
szczegółową
ofertę TISE
  • Pożyczka szyta na miarę

  • Proste zasady, duże korzysci

  • Decyzja pożyczkowa w ciągu 7 dni

Pożyczka na finansowanie działalności bieżącej firmy

Potrzebujesz środków na sfinansowanie bieżących kosztów działania ?

Pożyczka JEREMIE Rozwój Pomorza Zachodniego

Pożyczka  oferowana przez TISE SA w ramach inicjatywy JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 osób) z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Pożyczka „Rozwój Pomorza PFR”

Pożyczka udzielana przez TISE SA we współpracy z Pomorskim Funduszem Rozwoju ze środków województwa pomorskiego

Mikropożyczka TISE

Projekt finansowany w ramach Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress z funduszy Unii Europejskiej Mikropożyczka TISE została przygotowana w porozumieniu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. POŻYCZKOBIORCA Firmy mikro – niezależnie od formy prawnej lub ewidencji księgowej prowadzonej działalności – działające co najmniej od 12 miesięcy i zatrudniające nie więcej niż 10 osób (liczone jako suma pełnych etatów na podstawie […]

POŻYCZKA POD PROJEKT

Brak Ci środków a masz pomysł na realizację projektu, planujesz inwestycje, zakup środków trwałych – połącz to z pożyczką od TISE

POŻYCZKA POD KONTRAKT

Realizujesz kontrakt ze sprawdzonym Kontrahentem, potrzebujesz środków na realizację umowy – połącz to z pożyczką od TISE

POŻYCZKA POMOSTOWA I/LUB UZUPEŁNIAJĄCA

Realizujesz projekt objęty dotacjami unijnymi lub krajowymi, potrzebujesz dofinansowania pomostowego – połącz to z pożyczką od TISE