Oferta dla MSP

TISE działa jako fundusz pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczek udzielamy ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Jeremie i programu Rozwój Polski Wschodniej a także ze środków własnych.

Przejdź
Wybierz region
na mapie i poznaj
szczegółową
ofertę TISE
  • Pożyczka szyta na miarę

  • Proste zasady, duże korzysci

  • Decyzja pożyczkowa w ciągu 7 dni

Pożyczka Rozwojowa Przedsiębiorcze Podlaskie

Pożyczka Rozwojowa Przedsiębiorcze Podlaskie udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pożyczka Przedsiębiorcza Małopolska

Pożyczka udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki”.ze środków województwa małopolskiegoo i Unii Europejskiej.

Pożyczka na finansowanie działalności bieżącej firmy

Potrzebujesz środków na sfinansowanie bieżących kosztów działania ?

Pomorze: Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

Pomorze Przyszłości

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim  uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych. […]

Efektywne Opolskie – Duża pożyczka inwestycyjna

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dolny Śląsk – Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Aktywna Wielkopolska – Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Jeremie 2” realizowanego dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020