W środę, 12 lipca 2017 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się seminarium informacyjne dotyczące finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie zorganizowaliśmy wespół z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Bankiem Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

W spotkaniu wzięło udział 50 osób: przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli instytucji zajmujących się podlaską ekonomią społeczną oraz reprezentanci wszystkich trzech Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej działających w woj. podlaskim (Suwałki, Łomża i Białystok).

bialystok-teresa

W trakcie spotkania Teresa Zagrodzka – dyrektorka Działu Ekonomii Społecznej TISE zaprezentowała nowy preferencyjny program pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej – TISE – POWER. Grzegorz Czerniawski z Banku BGK opowiedział o doświadczenia i efektach wdrażania w Polsce i woj. podlaskim pilotażowego projektu funduszu pożyczkowego „ES Fundusz TISE” funkcjonującego w latach 2013-2016 oraz zwrotne instrumenty finansowe skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. O dotacjach dla przedsiębiorstw społecznych udzielanych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku mówiła Sylwestra Borowczyk z OWOPu, a o roli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w koordynacji działań w obszarze ES w województwie podlaskim Emilia Gołaszewska. Na zakończenie Katarzyna Potoniec – (na zdjęciu powyżej)- prezeska FLOW Spółdzielni Socjalnej prowadzącej Bistro FLOW FOOD w Białymstoku, korzystającej od roku 2014 z preferencyjnych pożyczek TISE mówiła o blaskach i cieniach życia z pożyczką (blasków było więcej) i nakarmiła wszystkich uczestników spotkania wegetariańskim przekąskami. Serdecznie dziękujemy!

Ilustracja do artykułu IMAG6156.jpg

bialystok-fot