Kontakt

Wypełnij formularz zgłoszeniowy +

Nie znaleziono żadnych pól.

Pion MSP
22 636 07 40
msp@tise.pl

PION NGO/PES
22 636 07 40
pes@tise.pl

Siedziba
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa

Biuro
+48 22 636 07 40
+48 22 530 10 40 do 59
tise@tise.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000019716

Regon: 012083880

NIP: 526-02-14-255

kapitał zakładowy 20.000.000,00 zł w całości opłacony

Biuro we Wrocławiu
ul. św. Elżbiety 4
50-111 Wrocław
tel. kom 786 840 500
tel. (71) 758 83 14

Biuro w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 9/6
80-252 Gdańsk
tel. kom. 661 075 972
tel. kom. 600 966 208
faks (58) 717 29 57
tel. kom. 661 075 972

Punkt Informacyjny w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 31
60-479 Poznań
tel. kom. 514 752 312

Biuro w Poznaniu
ul. Głogowska 174
60-126 Poznań
tel. 503 851 476

Biuro w Białymstoku
ul. Piękna 1 (III piętro)
15-282 Białystok
tel.: 662 836 358

Biuro w Skierniewicach
ul. Kościelna 1 lokal nr 1
96-100 Skierniewice
tel.: 881 487 547

Punkt Informacyjny w Gdańsku
RIGP
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

Biuro w Katowicach
Silesia Business Park
ul. Chorzowska 150
40-101 Katowice
tel. 517 420 746

Biuro TISE w Opolu
ul. Ozimska 4/7
45-057 Opole
tel. 786 840 500

Biuro w Krakowie
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
al. Rakowicka 14 b
31-510 Kraków
tel. 696 527 378

Biuro w Łomży

ul. Przykoszarowa 16
18-400 Łomża
tel. 662 836 358

Biuro w Zielonej Górze

ul. Sulechowska 4A lok. 505
65-119 Zielona Góra
tel. 662 836 358