W związku z realizacją projektu „TRUST-BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie raportu na temat instrumentów finansowych wykorzystywanych w świadczeniu usług publicznych w Niemczech wybrano ofertę firmy:

Financing Agency for Social Entrepreneurship GmbH (FASE); Prinzregentenplatz 10, 81675 Munich, Germany

Informacja o ocenie oferty:

Data dostarczenia oferty: 24 lipca 2017 rok Cena oferty: 1500 EUR Liczba uzyskanych punktów za kryterium cena: 100 pkt