Aktualności

Ruszył fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA uruchomiło fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ma na celu dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 […]

25 stycznia br. w obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. podpisały umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter pilotażowy. Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono kwotę 30 mln zł. Kwota ta wesprze podmioty ekonomii społecznej (PES), takie jak np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe. Podmioty te, ze względu na swoją specyfikę […]

Uwaga! Ważne wydarzenie dla ekonomii społecznej w Polsce!

TISE S.A. wygrało przetarg, ogłoszony przez BGK na wybór Pośrednika Finansowego w celu zarządzania Funduszem Pożyczkowym i świadczenia usług doradztwa w ramach Projektu Systemowego pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisanie umowy nastąpi 25 stycznia 2013 roku. Już w lutym br. zaproponujemy podmiotom […]