W związku z realizacją projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie

opłacalny efekt” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,

Edukacja, Rozwój  Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych

zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie i dostarczenie

raportu na temat instrumentów finansowych wykorzystywanych w świadczeniu

usług publicznych (jeśli takie istnieją to w obszarze usług opiekuńczych

wobec dzieci, seniorów lub osób zależnych) w Niemczech zgodnie z

zakresem raportu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  i

przygotowanie rekomendacji do skutecznego uruchomienia modelu obligacji

społecznych w Polsce.

Oferty można składać do dnia 25.07.2017.

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy z

załącznikami.

Zapytanie_ofertowe_Instrumenty_finansowe_formularze

Zapytanie_ofertowe_Instrumenty_finansowe

Call for proposals_expert GE_form

Call for proposals_expert GE