Oferta dla NGO i innych
Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wybierz
region na mapie

Oferta Znaleziono 6 ofert dla:

Przejdź

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Część pożyczki (po spełnieniu określonych warunków) może być umorzona. Pożyczki udzielane są z […]

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER

Preferencyjny Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER jest prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i są dostępne dla podmiotów z całej Polski (w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim projekt prowadzony jest przez […]

Social Venture Capital

  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) jesienią 2018 r zwyciężyło w konkursie  zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na tworzenie funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych.  Social venture capital (SVC) to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture capital i instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, […]

POŻYCZKA POD PROJEKT NGO/PES

W projekcie, który realizuje Twoje stowarzyszenie opóźniają się raty dotacji. Potrzebne są środki finansowe teraz, aby kontynuować działania projektowe

POŻYCZKA INWESTYCYJNA NGO

Twoja fundacja prowadzi działalność gospodarczą, którą zamierzacie rozwinąć, by zwiększyć zysk z tej działalności przeznaczany na cele statutowe