Rodo

RODO

Klauzula Informacyjna RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych. Informujemy, że w TISE Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest adwokat Michał Songin, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres  TISE SA, bądź na adres e-mail: iodo@tise.pl.  Tutaj znajdą Państwo pełną wersję informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzulę Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pożyczkobiorców korzystających z projektu Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe (umowy zawarte po 26 lutego 2020 roku) znajdą Państwo tutaj.