Oferta dla małych
i średnich przedsiębiorstw

Wybierz
region na mapie

Oferta Znaleziono 22 oferty dla województwa:

Przejdź

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej.

Pożyczka „Przedsiębiorcze Lubuskie na cele płynnościowe”

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Lubuskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Pożyczka Płynnościowa dla Pomorskich Przedsiębiorców

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej. Zachęcamy do składania wniosków pożyczkowych drogą elektroniczną – przesyłania do nas zeskanowanego kompletu dokumentów mailem: msp@tise.pl

Małopolska pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe

Pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki” ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej została ustanowiona w kwietniu 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i uruchomieniem tzw. tarczy antykryzysowej.

Pożyczka Inwestycyjna Mazowsze Jeremie 2

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej.

Wielkopolska Pożyczka Inwestycyjna

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Jeremie 2” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i województwa wielkopolskiego. Dofinansowanie udzielone w ramach zawartych Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II: nr 4/2019/LF; 5/2019/LF; 6/2019/LF, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki […]

UNIJNA POŻYCZKA AKTYWNA WIELKOPOLSKA

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Jeremie 2” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i województwa wielkopolskiego.   Dofinansowanie udzielone w ramach zawartych Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II: nr 4/2019/LF; 5/2019/LF; 6/2019/LF, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących […]

MAŁOPOLSKA POŻYCZKA DLA START-UP ów

Pożyczka udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki” ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej.

OZE na Dolnym Śląsku – pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pożyczka: „Przedsiębiorcze Lubuskie”

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Lubuskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

„Przedsiębiorcze Podlaskie” Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Podlaskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Programator – FAQ

Czy aby złożyć wniosek musimy spełnić łącznie wszystkie kryteria: wspólne dla wszystkich kandydatów na AOK i specyficzne dla firm ubiegających się o kształcenie w formule stacjonarnej i blended learning? Organizator Kształcenia starający się o akredytację musi spełnić wszystkie kryteria formalne tj w przypadku gdy startuje w kategorii kształcenie w formule stacjonarnej I blended learning kryteria formalne […]

Unijna Pożyczka Rozwój Śląska

Jeśli planujesz inwestycje – zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, oprogramowania informatycznego czy licencji albo zakup surowców i materiałów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Unijna pożyczka na efektywność energetyczną MSP w woj. dolnośląskim

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pożyczka UE Wsparcie dla Mazowsza

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej.

Pożyczka Szerokopasmowa

Jeśli jesteś firmą telekomunikacyjną (wpisaną do rejestru UKE) i inwestujesz  w rozwój infrastruktury internetowej w Polsce możesz skorzystać z preferencyjnej „Pożyczki szerokopasmowej” udzielanej przez TISE, a finansowanej przez UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).  

Pomorze Przyszłości

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.   POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.  

Efektywne Opolskie – Duża pożyczka inwestycyjna

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

Dolny Śląsk – Mikropożyczka, Pożyczka Rozwojowa oraz Pożyczka na przywrócenie płynności

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Unijna Pożyczka Przedsiębiorcza Małopolska

Pożyczka udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki”.ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej.

Pomorze: Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.