W związku z realizacją projektu „TRUST-BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA  informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji systemu informatycznego wspierającego działanie Akceleratora Obligacji Społecznych jego wykonanie, i wdrożenie oraz świadczenie asysty technicznej i udzielenie gwarancji wybrano ofertę konsorcjum w skład którego wchodzą:

Lider konsorcjum: firma ExploreIT Sp. z o.o., ul Kolady 3, 02-691 Warszawa

Partner: firma IT Sol Marcin Niewiński ul. Wieniawskiego 7 lok. 3; 01-572 Warszawa