Aktualności

TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt – rusza program obligacji społecznych

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA wraz z partnerami: Pracownią Badań i Inwestycji Społecznych Stocznia oraz Związkiem Miast Polskich podpisało umowę z Ministerstwem Rozwoju na tworzenie akceleratora obligacji społecznych. Umowa wieńczy trwający od sierpnia 2016 r. konkurs „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS –  Akcelerator”. W jego wyniku wybrano […]

Sukces na Pomorzu Zachodnim

Właśnie, z sukcesem, zakończyliśmy nasz program TISE-Jeremie-Pomorze Zachodnie, który od jesieni wspierał rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. zachodniopomorskiego. Wsparliśmy 20 projektów  na ogólną kwotę 6,5 mln złotych. Dzięki preferencyjnym środkom został m.in. zmodernizowany zabytkowy – ponad 100 letni  -pensjonat w Międzyzdrojach, powstał salon samochodowy, pracownia renowacji mebli, rozwinęła się firma produkująca […]

Już 25 pożyczkobiorców w preferencyjnym programie pożyczkowym dla podmiotów ekonomii społecznej TISE POWER

Tydzień kończymy podpisaniem 25 już umowy pożyczkowej w ramach preferencyjnego funduszu dla podmiotów ekonomii społecznej TISE POWER. Pożyczkobiorcy reprezentują wszystkie makroregiony, w których działamy. Są wśród nich spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy i organizacje pozarządowe. Dziś do programu dołączyło bardzo zasłużone stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, które od 13 lat stoi na straży prawa do informacji […]

Pierwszy milion w nowym programie pożyczkowym dla podmiotów ekonomii społecznej

W ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej TISE udzieliło 13 preferencyjnych pożyczek na kwotę ponad 1 mln zł. Wśród pierwszych pożyczkobiorców znalazły się spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz jedna spółdzielnie pracy. Dzięki pożyczkom m.in zostanie wyremontowane i powiększone przedszkole, powstanie klubokawiarnia i sklep z eko-żywnością. Czekamy na następnych przedsiębiorców społecznych!

Generowanie korzyści społecznych!

Ich katalog prezentujemy poniżej: Katalog korzyści społecznych Podjęcie lub rozszerzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju; Podjęcie działań w partnerstwie z innymi podmiotami dla realizacji wspólnych celów społecznych; Zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców w łańcuchu dostaw; Zatrudnienie dodatkowo przynajmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; Rozwój miejsca pracy, w tym rozwój miejsca […]

Pierwsza pożyczka dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach programu pożyczkowego PO WER

TISE udzieliło pierwszej, preferencyjnej pożyczki (0,88% w skali roku) w ramach programu dla podmiotów ekonomii społecznej TISE POWER! Pożyczkobiorcą została działająca od roku w Tychach (woj. śląskie) Fundacja JemyEko.pl. Dzięki naszej „Pożyczce na rozwój”  przy ulicy Paprociańskiej 41 w Tychach zostanie wkrótce uruchomiony sklep stacjonarno-internetowy z produktami rolnictwa ekologicznego. A co nas jak zawsze bardzo […]

25 pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych z gwarancją EaSI

Kilka miesięcy temu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę dotyczącą udzielania bezpłatnych gwarancji do pożyczek dla przedsiębiorców społecznych. Porozumienie jest realizowane w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i było pierwszą tego typu umową dotyczącą rynku przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Dzięki gwarancji pożyczki są bardziej dostępne […]

Rusza finansowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. Uruchomiliśmy nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy!

Od dziś przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). TISE będzie ich udzielało w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. […]

TISE uruchomi nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych!

29 grudnia Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora […]