Aktualności

Ułatwienia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających z  pożyczek POKL i POWER w związku z epidemią koronawirusa.

W związku z epidemię koronawirusa podmioty ekonomii społecznej będące pożyczkobiorcami uczestniczącymi w projekcie ES Fundusz-POKL lub TISE-POWER mogą skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Szczegóły znajdą Państwo w zmodyfikowanym właśnie rozdziale XI „Przewodnika dla Pośredników Finansowych” dostępnym TUTAJ.  Podmioty Ekonomii Społecznej będące pożyczkobiorcami, które w związku […]

Ekonomia Społeczna kontra wirus !

Być może część z Państwa zna lub korzystała z usług Spółdzielni Socjalnej Panato z Wrocławia (bo my tak!). Od lat szyją torby reklamowe, plecaki worki, gadżety, etc., a w tym niełatwym czasie całą produkcję skierowali na szycie masek ochronnych dla szpitali! Środki na zakup części materiałów zostały sfinansowane z preferencyjnej, unijnej pożyczki TISE-POWER. Bardzo im […]

Zmiany w funkcjonowaniu biura TISE od dnia 24 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, od dnia 24 marca 2020 r. została zmieniona organizacja pracy warszawskiego biura TISE (ul. Okopowa 56). Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00, z zachowaniem daleko idących środków ostrożności, pełnione są dyżury.  Sugerujemy jednak kontakt mailowy: tise@tise.pl lub telefoniczny: 22636 07 40, a w godzinach 09.00-10.00 […]

Informacja od Zarządu TISE

Szanowni Państwo, TISE na bieżąco śledzi i stosuje decyzje organów państwa dbając o zdrowie pożyczkobiorców, partnerów i pracowników. Jesteśmy w pełni przygotowani do pracy zdalnej, dlatego cały czas prowadzimy działalność pożyczkową, przyjmujemy wnioski oraz wypłacamy środki w ramach udzielonych pożyczek. Prosimy o kontakt z nami przede wszystkim przy pomocy poczty elektronicznej – obsługa poczty tradycyjnej […]

Zmiany w organizacji pracy TISE

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi zmianami w organizacji pracy w TISE Informujemy, że w najbliższym czasie kontakt z nami może być nieco utrudniony. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Nasi Klienci – Spółdzielnia Socjalna RAZEM z Gdyni

Spółdzielnię Socjalną RAZEM z Gdyni znamy od wielu lat. Bardzo się cieszymy, że w tym czasie nasze preferencyjne pożyczki (ES Fundusz TISE, TISE-POWER) wspierały niejedną ich inwestycję. To przedsiębiorstwo łączy znakomitej jakości usługi z reintegracją społeczną osób  z niepełnosprawnością słuchu lub chorujących psychicznie. Spółdzielnia prowadzi działalność cateringową  pod brandem @Razem przy stole obsługując gdyńskich podopiecznych […]

Seminarium „OZE, efektywność energetyczna i rozwój inwestycyjny MŚP”

26 lutego we Wrocławiu występowaliśmy podczas seminarium: „OZE, efektywność energetyczna i rozwój inwestycyjny MŚP”, w czasie którego opowiadaliśmy o naszych doświadczeniach w finansowaniu w tym zakresie dolnośląskich przedsiębiorstw. A właśnie zaczyna się idealny czas na remont poprawiający efektywność energetyczną firmy (bo czas na oraz produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych jest zawsze dobry!). Spotkanie […]

Nowa preferencyjna linia finansowa dla przedsiębiorców z woj. pomorskiego!

W środę 26.02.2020 r. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) zawarł z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) umowę o udzielenie 10-letniej „linii finansowej” na kwotę 6 mln PLN. Środki zostaną wykorzystane na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim w ramach oferowanego przez TISE produktu Pożyczka Ogólnorozwojowa. Już niebawem mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność […]

Wypłaciliśmy miliardowa złotówkę!

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) W ciągu swojej działalności udzieliło już pożyczek o wartości 1 miliarda złotych! TISE operuje na polskim rynku już od prawie 30 lat, ale jego działalność pożyczkowa skierowana do mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych rozpoczęła się w roku 2009. Wówczas właściciel – francuski bank spółdzielczy […]

TISE udzieliło już pożyczek o łącznej wartości 1 miliarda złotych!

TISE w czasie swojej działalności udzieliło już 7000 pożyczek o łącznej wartości 1 MILIARDA złotych. To dla nas wielki powód do dumy! Z tej okazji 17 lutego 2020 r. urządziliśmy skromną fetę w rodzinnym gronie. Była prawie cała ekipa TISE, był Zarząd Crédit Coopératif – naszego francuskiego właściciela. Gościliśmy pana Pawła Chorążego – dyrektora zarządzającego […]