Aktualności

Generowanie korzyści społecznych!

Ich katalog prezentujemy poniżej: Katalog korzyści społecznych Podjęcie lub rozszerzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju; Podjęcie działań w partnerstwie z innymi podmiotami dla realizacji wspólnych celów społecznych; Zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców w łańcuchu dostaw; Zatrudnienie dodatkowo przynajmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; Rozwój miejsca pracy, w tym rozwój miejsca […]

Pierwsza pożyczka dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach programu pożyczkowego PO WER

TISE udzieliło pierwszej, preferencyjnej pożyczki (0,88% w skali roku) w ramach programu dla podmiotów ekonomii społecznej TISE POWER! Pożyczkobiorcą została działająca od roku w Tychach (woj. śląskie) Fundacja JemyEko.pl. Dzięki naszej „Pożyczce na rozwój”  przy ulicy Paprociańskiej 41 w Tychach zostanie wkrótce uruchomiony sklep stacjonarno-internetowy z produktami rolnictwa ekologicznego. A co nas jak zawsze bardzo […]

25 pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych z gwarancją EaSI

Kilka miesięcy temu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę dotyczącą udzielania bezpłatnych gwarancji do pożyczek dla przedsiębiorców społecznych. Porozumienie jest realizowane w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i było pierwszą tego typu umową dotyczącą rynku przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Dzięki gwarancji pożyczki są bardziej dostępne […]

Rusza finansowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. Uruchomiliśmy nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy!

Od dziś przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). TISE będzie ich udzielało w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. […]

TISE uruchomi nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych!

29 grudnia Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora […]

o akcjonariacie pracowniczym słów kilka

Nasi partnerzy – Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jest współorganizatorem projektu „Saving Jobs!” promującego akcjonariat pracowniczy. Zachęcamy do lektury nadesłanego nam artykułu opisującego tę ideę. Czym jest „akcjonariat pracowniczy”? „Akcjonariat pracowniczy” ma miejsce wtedy, gdy tradycyjna własność przedsiębiorcza przechodzi w ręce pracowników, przekształcając firmę w spółdzielnię. Może się to stać w wyniku bankructwa firmy – wtedy […]

ES Fundusz TISE zakończony z sukcesem!

30 listopada po 46 miesiącach zakończyliśmy budowanie portfela ES Funduszu TISE udzielając ostatniej, pięćsetnej, preferencyjnej pożyczki. O szczegółach poinformujemy Państwa już w najbliższym czasie! jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorstwa społeczne i organizacje pozarządowe mogą nadal korzystać z oferty pożyczkowej TISE. Jej szczegóły znajda Państwo  TU

TISE na X Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej !

Już po raz dziesiąty, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyły się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – OSES 2016. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbyła się 15 listopada 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. OSES, jak co roku został organizowany z inspiracji Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej  (SKES), a biuro organizacyjne prowadziła Fundacja […]