W związku z realizacją projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie i dostarczenie raportu na temat instrumentów finansowych wykorzystywanych w świadczeniu usług publicznych (jeśli takie istnieją to w obszarze usług opiekuńczych wobec dzieci, seniorów lub osób zależnych) w Niemczech zgodnie z zakresem raportu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i przygotowanie rekomendacji do skutecznego uruchomienia modelu obligacji społecznych w Polsce.

Oferty można składać do dnia 25.07.2017.

In connection with the project TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt (TRUST BON – Investment in social effective impact) co-financed from the Operational Program – POWER 2014-2020 Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych would like to invite you to submit the offer to prepare and provide a report on financial instruments used to provide public services (preferably in the area of care services for children, seniors or excluded persons) in Germany in accordance with the terms of reference attached in the Appendix 1 to this Call and prepare the recommendations for the successful model to be launch in Poland

To submission deadline is July 25th, 2017.