W Warszawie rozstrzygnięto 9. edycję konkursu Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Gala odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Spośród 43 zgłoszeń i nominacji do finału zakwalifikowano 13 przedsiębiorstw, z czego dwa przedsiębiorstwa jako podmioty nowe, które mogły się ubiegać jedynie o nagrodę “Odkrycie Roku”. TISE ma ten zaszczyt, że już od pierwszej edycji jest partnerem konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom ! Więcej informacji i konkursie: https://konkurs-es.pl

NAGRODA GŁÓWNA I TYTUŁ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 2019

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM “SIEDLISKO”

Firma Społeczna “Siedlisko” funkcjonuje na rynku od 1 lipca 2015 roku prowadząc działalność usługową w zakresie świadczenia całodobowej usługi opiekuńczej wobec osób starszych i przewlekle chorych oraz usługę cateringową, która stanowi podstawowy przychód firmy pokrywający wszelkie zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Stowarzyszenie “Siedlisko”. Misją Siedliska jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens.

Nagrodę Główną i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2019 Rada Konkursu przyznała przedsiębiorstwu, które stworzyło wyjątkowe miejsce w swojej lokalnej społeczności. Daje godną pracę, bezpieczne miejsce i możliwość rozwoju osobom z niepełnosprawnościami oraz opiekę, rehabilitację i niepoliczalną dawkę uśmiechów seniorom i seniorkom. To dla nich wszystkich tworzy wielki, niezwykły dom – siedlisko.