Uwaga uwaga, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa dolnośląskiego. Już za tydzień, 17 września 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbędzie się, organizowane z myślą o Was, spotkanie pt. „OZE, efektywność energetyczna i rozwój inwestycyjny MŚP – pożyczki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu, a współprowadzącymi Fundusz TISE i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do udziału w bezpłatnym spotkaniu zapraszamy: przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na OZE, efektywność energetyczną i rozwój inwestycyjny firmy.

Program spotkania:

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Źródła pozyskiwania środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP);
  • OZE na Dolnym Śląsku – pożyczki na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych ze środków RPO WD 2014-2020;
  • Efektywność energetyczna – sposoby jej uzyskiwania, pożyczki ze środków RPO WD 2014-2020;
  • Wystąpienia ekspertów – doradców energetycznych.
  • Unijne pożyczki rozwojowe na Dolnym Śląsku.

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu 17 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (ul. Walońska 3-5) w godzinach 10.00-13.00.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu we Wrocławiu należy przesyłać na adres pife@dolnyslask.pl Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 71 776 95 01.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.