Oferta dla małych
i średnich przedsiębiorstw

Wybierz
region na mapie

Oferta Znaleziono 13 ofert dla:

Przejdź

Unijna Pożyczka Rozwój Śląska

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Unijna Pożyczka Przedsiębiorcza Małopolska

Pożyczka udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki”.ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej.

Unijna pożyczka na efektywność energetyczną MSP w woj. dolnośląskim

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Unijna Pożyczka „Opolskie Innowacje”

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

Programator – FAQ

Czy aby złożyć wniosek musimy spełnić łącznie wszystkie kryteria: wspólne dla wszystkich kandydatów na AOK i specyficzne dla firm ubiegających się o kształcenie w formule stacjonarnej i blended learning? Organizator Kształcenia starający się o akredytację musi spełnić wszystkie kryteria formalne tj w przypadku gdy startuje w kategorii kształcenie w formule stacjonarnej I blended learning kryteria formalne […]

Pożyczka: „Przedsiębiorcze Lubuskie”

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Lubuskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Pożyczka Szerokopasmowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA. Środki pochodzą z Programu Polska Cyfrowa.  

Pomorze: Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

Pomorze Przyszłości

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.  

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim  uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych. […]

Efektywne Opolskie – Duża pożyczka inwestycyjna

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

Dolny Śląsk – Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Aktywna Wielkopolska – Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Jeremie 2” realizowanego dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020