Od początku września TISE ma nowego prezesa – Rada Nadzorcza powołała na to stanowisko pana Mikołaja Kowalczyka. Dotychczasowy prezes zarządu TISE Michał Radziwiłł po 19 latach sprawowania swej funkcji zrezygnował ze stanowiska. Decyzję podjąłem i zakomunikowałem Radzie już jesienią 2018 r. Zależało mi na tym, aby Rada miała czas na znalezienie na to stanowisko dobrego kandydata. Nie żegnam się jednak z TISE, w którym będę prowadził różne projekty społeczno-ekonomiczne np. współtworzenie funduszu typu social venture capital czy prace nad powołaniem nowego funduszu Coopest2, który będzie wspierał rozwój banków spółdzielczych w Polsce. Nowemu prezesowi życzę wszystkiego dobrego. Zawsze będzie mógł liczyć na moje wsparcie. Stery TISE przekazuję w dobre ręce! – powiedział Michał Radziwiłł. Rada Nadzorcza przyjęła także dymisję Elżbiety Gawlikowskiej – Mentrak, która od dwóch lat pełniła funkcję wiceprezeski zarządu TISE.

Od 1 września Zarząd Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest dwuosobowy. Prezesem jest Mikołaj Kowalczyk, a wiceprezesem zarządu Joanna Wardzińska. 

Mikołaj Kowalczyk ma 41 lat. Jest doświadczonym menadżerem specjalizującym się w zarządzaniu aktywami i w finansowaniu inwestycji. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Zarządzanie i Stosunki Międzynarodowe) oraz Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu (Stosunki Międzynarodowe). Przez sześć ostatnich lat pracował jako dyrektor w Immo Mousquetaires SA, firmie odpowiadającej za nieruchomości Grupy Muszkieterów. Zajmował się tam finansami, zarządzaniem majątkiem i rozwojem w Polsce i Portugalii. Wcześniej był związany z sektorem bankowo – finansowym (Nordea, Copernicus Capital TFI, Societe Generale, ABN Amro Group). Mówi (i pracuje) po polsku, angielsku i francusku. Lubi biegi długodystansowe, literaturę i podróże.