W związku z realizacją projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,

Edukacja, Rozwój  Towarzystwo Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych SA zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie koncepcji systemu informatycznego wspierającego działanie Akceleratora Obligacji Społecznych, jego wykonanie i wdrożenie oraz świadczenie asysty technicznej i udzielenie gwarancji

Oferty można składać do dnia 17.07.2017 roku

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy z załącznikami.