W związku z realizacją projektu „TRUST-BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA  informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na opracowanie elementów modelu akceleratora obligacji społecznych  wybrano ofertę Pana Piotra Kazimierczyka

Informacja o ocenie oferty:

Kryterium cena: 50 pkt, cena 120000,00 PLN Kryteria jakościowe: 41 pkt

Data dostarczenia oferty: 03 lipiec 2017 roku Oferta spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów