W związku z realizacją projektu „TRUST-BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA  informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na  rezerwację, zakup i dostarczenie 22 biletów w dwie strony na zagraniczne przewozy lotnicze z czego 20 na trasach europejskich i 2 na trasie do Izraela  w okresie od 01 lipca 2017 rok do 31 stycznia 2018 roku  wybrano ofertę firmy Top Podróże Sp zo.o.

Informacja o ocenie oferty:

Kryterium Upust: 50 pkt, UPUST w % – 0,5% Kryterium Opłata transakcyjna: 50 pkt, opłata transakcyjna w PLN – 0,01 pln.

Data dostarczenia oferty: 16 czerwiec 2017 roku Oferta spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów