Już w najbliższy czwartek, we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości organizujemy w Łodzi seminarium dla przedsiębiorców społecznych „Nowa perspektywa – połączenie skuteczności gospodarczej i wsparcia publicznego” Spotkanie  odbędzie się 4 września 2014 r. w Łodzi w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Seminarium skierowane jest do przedstawicieli  organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, organizacji kościelnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółdzielni socjalnych, oraz spółek non-profit. Uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat właśnie przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  finansowania zwrotnego oraz zasadami skutecznej komunikacji. Zgłoszenia można jeszcze przesyłać na adres: fundacja@frp.lodz.pl, lub faxem 42 632 90 89. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program:

10.00-10.30 Rejestracja i powitanie uczestników

10.30-11.30 Karolina Cyran-Juraszek: Nowa perspektywa finansowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce:  KPRES (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej)

11.30-11.50 Przerwa kawowa

11.50-12.50 – Joanna Wardzińska (Prezes TISE): Jak finansować działania PES i jak połączyć dotację z finansowymi instrumentami zwrotnymi, jeśli dotacje będą ograniczone. Korzyści z uzyskania pożyczki z ES Funduszu TISE: inwestycja / zatrudnienie / przyspieszenie generowania większych przychodów / oszczędności kosztów

12.50-13.10 – Alicja Paprocka – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości: Usługi FRP dla PES

13.10-13.30 – Przerwa kanapkowa

13.30-15.00 – Joanna Paduszyńska i Michał Żak – Fundacja Słonie na balkonie: Komunikacja w III sektorze – jak najefektywniej i najefektowniej komunikować o działaniach społecznych

15.00 – zakończenie