Od 21 lipca do połowy września będzie trwał program stażowy zorganizowany przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA  i Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W jego ramach kilkoro  studentów UEK będzie m.in. uczestniczyło w tworzeniu kompleksowej bazy spółek non-profit działających w Polsce.

 Spółki non profit są najsłabiej opisanymi w literaturze i bardzo mało obecnymi w badaniach i statystykach podmiotami ekonomii społecznej. TISE podjęło się zebrania danych i stworzenia kompleksowej bazy ułatwiającej współpracę z tego typu spółkami instytucjom wspierającym rozwój ekonomii społecznej w naszym kraju.

Spółki non profit (na ogół posiadające statut spółek z ograniczoną odpowiedzialności) często są tworzone przez organizacje pozarządowe chcące w ten sposób zagwarantować sobie stałe źródło finansowania celów statutowych. Spółki n-p muszą więc przeznaczać całość dochodu na realizację celów statutowych i  nie mogą przeznaczać zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 TISE podczas swojej wieloletniej działalności  kilkukrotnie współpracowało ze spółkami non-profit (np. z Garncarską Wioską z Kamionki, Gospodą Jaskółeczką z Radomia, Domem Nasutów z Nasutowa, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ze Szczecina, ProBono z Lublina)

Zawsze zastanawialiśmy się jak duże takich spółek funkcjonuje w Polsce. Dla celów statystycznych i poznawczych warto więc taką bazę stworzyć, a później rozwijać i przyglądać się jak tego typu organizacje  dają sobie rade na rynku – mówi Joanna Wardzińska – wiceprezeska TISE.

W związku z rozpoczęciem projektu TISE zwraca się z prośbą do instytucji, które są spółkami non-profit o kontakt mailowy. Liczy też na podpowiedzi od wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.  Maile prosimy wysyłać na adres:

 

e-mail: ewelina.sadlocha@tise.pl lub pes@tise.pl