plan-ofip

 

Po raz siódmy odbyło się w Warszawie Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – organizowane co trzy lata spotkanie świata fundacji i stowarzyszeń. TISE bierze udział w OFIPach od początku czyli od roku 1996!. W tym roku oprócz uczestnictwa w spotkaniach, panelach i w Pikniku braliśmy czynny udział w debacie międzysektorowej pt. „W poszukiwaniu nowej wizji wspierania ekonomii społecznej” oraz spotkaniu śniadaniowym zorganizowanym przez Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, a poświęconym kwestiom działalności gospodarczej, odpłatnej i nieodpłatnej organizacji pozarządowych.