21 mln zł w postaci  preferencyjnych pożyczek trafiło już do ponad 200 przedsiębiorstw społecznych. Program jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z resortem pracy ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Pożyczki będą jeszcze dostępne do końca 2015 r. Pożyczek udziela Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. 

Spośród ponad 250 udzielonych pożyczek 108 trafiło do spółdzielni socjalnych, 67 do fundacji, 43 do stowarzyszeń, 21 do spółdzielni pracy, 13 do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i po jednej do spółdzielni inwalidów i kościelnej jednostki organizacyjnej.

Łączny budżet programu pożyczkowego, który wystartował wiosną 2013 r., wynosił 25,18 mln zł. Do tej pory wykorzystano 21,35 mln zł, tj. 85 proc. pierwotnie udostępnionej kwoty. Największym zainteresowaniem pożyczki cieszyły się na wschodzie Polski – w woj. lubelskim, podkarpackim i podlaskim. Ten region wykorzystał całą przeznaczoną mu pulę: 2,8 mln zł. Najmniej z programu korzystały podmioty ekonomii społecznej w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Środki pochodzące za spłat systematycznie powiększają pulę na kolejne pożyczki.  

Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się wyspecjalizowany w obsłudze projektów unijnych Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na pożyczki pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach unijnej perspektywy finansowej 2007–2013. Pożyczek udziela instytucja mająca doświadczenie w finansowaniu organizacji pozarządowych – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA