Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Dodatkowe środki wynoszące 1,252 mln. zł pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Nowe środki pozwolą sfinansować potrzeby inwestycyjne co najmniej 12 nowych przedsiębiorstw społecznych.

W województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim udzielono do tej pory 58 pożyczek na kwotę 5 mln zł.