W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,  dnia 6 września 2017 roku Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA, informuje, iż na podstawie pkt 11.1  przedmiotowego zapytania  unieważnia niniejsze postępowanie.