6 września 2017 r. zorganizowaliśmy seminarium prezentujące pierwsze rezultaty tworzenia akceleratora obligacji społecznych.  W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z różnych stron Polski, organizacje pozarządowe, i przedstawiciele instytucji finansowych. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym jak obligacje społeczne mogą pomóc w realizacji celów społecznych, a nasi eksperci opowiadali o dobrych i złych przykładach projektów obligacji społecznych na świecie. W trakcie seminarium odbył się panel ekspertów poprowadzony przez Agatę Stafiej-Bartosik z ASHOKA Polska. W panelu wzięli udział Joanna Hofman – Rand Europe, Izabella Broczkowska z Fundacji Synapsis, Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzeziny oraz Karol Sachs z FEBEA, Zakończyliśmy wspólnym obiadem przygotowanym przez podopiecznych fundacji Ergo Sum.

Obligacje społeczne (ang. Social Impact Bond) to mechanizm wykorzystujący zasadę płatności za rezultaty. Zakłada, że instytucja publiczna odpowiedzialna za rozwiązanie danego problemu wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową) i inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie realizacji usługi. Jeśli założone efekty zostaną osiągnięte, czyli problem społeczny zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami.

Projekt TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE), Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Związku Miast Polskich.

paneljoanna-konf

kuba-konf