14 września TISE podpisało pierwszą w swojej historii umowę na prowadzenie funduszu preferencyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Pożyczki będą udzielane z projektu regionalnego „Małopolskie pożyczki” funkcjonującego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Cel jest jeden – wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie oferować pożyczki do 1 mln zł na okres do 7 lat. Ich oprocentowanie wyniesie od 1,83% w skali roku.  Wartość umowy to 12 mln zł. Pożyczki będą dostępne do końca roku 2018. TISE nie pobierze od przedsiębiorców żadnych prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.

Bardzo się cieszę, że od dziś możemy oferować pożyczki małopolskim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Dotychczas byliśmy tu obecni z naszą ofertą dla podmiotów ekonomii społecznej (ES Fundusz TISE, POWER TISE)  i osób rozpoczynających swój biznes (Wsparcie w Starcie). Teraz naszymi klientami będą nieco bardziej doświadczeni przedsiębiorcy. Jestem przekonana, że oferowane przez nas instrumenty zwrotne pomogą małopolskim przedsiębiorcom w odniesieniu rynkowego sukcesu, czego im bardzo życzę powiedziała Joanna Wardzińska – wiceprezes Zarządu TISE.

belka