W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w konkursie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS” ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do współpracy przy Projekcie.

Zapytanie_eksperci_vf Formularze_zapytanie_eksperci_ks