Od września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  z terenu woj. zachodniopomorskiego mogą korzystać z oferowanych przez TISE – w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE – preferencyjnych pożyczek.  Okres finansowania inwestycji może trwać do 5 lat (w tym na pół roku może zostać udzielona karencja w spłacie). Pożyczki mogą wynosić od 50 do 500 tysięcy zł., ale nie więcej niż 90% całkowitych nakładów związanych z przedsięwzięciem. Preferencyjne oprocentowanie wynosi do 4,03%% bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Bardzo się cieszę, że nasza oferta przetargowa została zaakceptowana przez managera inicjatywy JEREMIE  – Bank Gospodarstwa Krajowego. TISE nie było dotąd obecne na Zachodnim Pomorzu, ale jest jednym z liderów w udzielaniu pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE w pozostałych regionach Polski dla tego segmentu przedsiębiorców dlatego jestem pewna, że i w tym regionie z naszych usług skorzysta wielu przedsiębiorców– mówi Joanna Wardzińska – wiceprezes TISE. Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń. Część pożyczki (max 50%) może być przeznaczona na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych. Najczęściej stosowanym przez TISE zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, a dodatkowo może też nim być poręczenie osób fizycznych i prawnych, przewłaszczenie środków trwałych wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej lub hipoteka na nieruchomości. Szczegóły oferty znajda Państwo TU

hasło