W ostatnich dniach marca 2015 r. Komisja Certyfikująca Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przyznała Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA Certyfikat Zielonego Biura (274/2015/ZB). We wszystkich ośmiu badanych obszarach TISE zdobyło 100% punktów i jak napisano w ostatnim zdaniu raportu audytorskiego ”Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. realizuje działania zarówno z zakresu etyki i odpowiedzialności za środowisko naturalne”. Bardzo się cieszymy i rozpiera nas duma! TISE od lat stara się zachowywać fair we wszystkich sferach swojego życia, a otrzymanie Certyfikatu nie spowoduje, że osiądziemy na laurach (byłoby to wielce nie ekologiczne!). Certyfikat Zielonego Biura, każdemu kto zechce go zdobyć, pozwoli na wyróżnienie się spomiędzy innych firm czy instytucji, poprzez promocję swojej działalności, jako wywierającej minimalny wpływ na środowisko naturalne, a także poprzez kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich, dotyczących ochrony środowiska w życiu codziennym wśród pracowników i klientów. Dostosowanie się do wymagań certyfikatu, automatycznie powoduje ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko, a co za tym idzie na jakość naszego życia, ale równocześnie obniża koszty utrzymania, przez zmniejszenie zużycia energii, wody i materiałów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętne co dzieje się wokół nas, do podejmowania i wdrażania podobnych inicjatyw w zakresie organizacji pracy w organizacjach, firmach czy instytucjach. Więcej informacji o certyfikacie: http://www.zielonebiuro.pl/

certyfik-maly