Od dziś TISE znów udziela preferencyjnych pożyczek dla dolnośląskich przedsiębiorstw w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE (szczegóły oferty znajdują się TU).

Wczoraj została w tej sprawie podpisana umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a TISE SA. Bardzo się cieszymy, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą korzystać z tej nisko oprocentowanej, preferencyjnej pożyczki – mówi Joanna Wardzińskawiceprezeska TISE SA.

O pożyczkę mogą się ubiegać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane lub prowadza działalność w woj. dolnośląskim. Okres finansowania może trwać do 5 lat (w tym na pół roku może zostać udzielona karencja w spłacie). Maksymalna wysokość pożyczki to 100 tys., zł ale nie więcej niż 90% całkowitych nakładów związanych z przedsięwzięciem. Preferencyjne oprocentowanie wynosi od 3,5 do 6% bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń. Część pożyczki (max 50%) może być przeznaczona na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych.

Najczęściej stosowanym przez TISE zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, a dodatkowo może też nim być poręczenie osób fizycznych i prawnych, przewłaszczenie środków trwałych wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej lub hipoteka na nieruchomości.

Na zdjęciu: Umowę podpisują Joanna Wardzińska (TISE) i Dariusz Wieloch (BGK)

podpis-umowy