strona

O niedawna TISE jest członkiem  EVPA – European Venture Philanthropy Association ( Stowarzyszenia Europejskich Inwestorów Społecznych).  Założona w 2004 roku EVPA zrzesza 190 organizacji z Europy, Ameryki Północnej i Azji łączących w swojej działalności  zasady stosowane w sektorze pozarządowym – finansowania działalności organizacji za pomocą dotacji, z zasadami inwestowania ‘venture capital’ typowego dla sektora for-profit. Członkami EVPA są fundusze VP, fundacje, fundusze typu „impact investing” i „private equity”, firmy świadczące usługi profesjonalne, doradcy specjalizujący się w działalności filantropijnej, banki i szkoły biznesu, oraz inne organizacje, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na ostateczny cel przedsięwzięcia, czyli efekt społeczny. TISE jest jedynym polskim przedstawicielem EVPA. Więcej informacji na: www.evpa.eu.com