Od dziś wielkopolskie mikro, małe i średnie firmy, w tym START-UPy mogą korzystać ze wsparcia pożyczkowego udzielanego dzięki unijnej inicjatywie JEREMIE przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA.

Bardzo się cieszę, że i tym razem nasza oferta przetargowa została zaakceptowana przez managera inicjatywy JEREMIE Bank Gospodarstwa Krajowego. TISE w Wielkopolsce obecne jest już od dwóch lat. Dotychczas udzieliliśmy wsparcia pożyczkowego dwustu pięćdziesięciu klientom w kwocie przeszło 35 mln. zł. Naszymi klientami są w m.in. małe piekarnie, biura podróży, pensjonaty, hotele (w tym hotele dla opon!) i wielu innych zadowolonych mikro, małych i średnich przedsiębiorców – mówi Joanna Wardzińska – wiceprezes TISE.

Pożyczki udzielane są  mikro, małym i średnim firmom  także tym działającym na zasadzie Start-up czyli rozpoczynającym działalność lub prowadzącym ją nie dłużej niż od 24 miesięcy.

Pożyczka może być udzielona na sfinansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń, w tym także zakupie środków transportu związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz na finansowaniu kapitału obrotowego.

Jej wysokość może wynieść do 300.000 zł (nie więcej niż 90% brutto całkowitych nakładów związanych z przedsięwzięciem). Pożyczka jest udzielana na okres do 5 lat (w tym do 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału). Jej oprocentowanie wynosi od. 2 do 3,9% w skali roku, a w przypadku star-up’ów od 3,5 do 5 %. TISE nie pobiera żadnej opłaty ani prowizji!

Zabezpieczeniem pożyczki może być weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, a także  poręczenie osób fizycznych i prawnych, przewłaszczenie środków trwałych wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka na nieruchomości i inne.