Początek tego roku  to czas dużych zmian w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA). Tuż przed Wigilią nasz dotychczasowy właściciel – francuski bank Crédit Coopératif podpisał umowę sprzedaży 100% akcji TISE polskiemu Poznańskiemu Bankowi Spółdzielczemu (PBS).

TISE było członkiem grupy kapitałowej Crédit Coopératif od czerwca 1991 roku czyli od daty rejestracji. Od roku 2009 ten francuski bank spółdzielczy był właścicielem 100% akcji TISE. Bank PBS należy do grupy spółdzielczej SGB, której przez wiele lat (do marca 2023 r.) TISE było jednym z największych akcjonariuszy; znamy się więc nie od dziś!

3 stycznia 2024 r.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TISE ustanowiło nową Radę Nadzorczą (jej skład tutaj: https://tise.pl/team/), która powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Artura Kozioła. Nowy prezes TISE ma 65 lat, jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH). Pracował i kierował zespołami różnych banków komercyjnych, firm leasingowych, biur maklerskich i firm doradczych. Ma też duże doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Bank PBS działa na rynku od 130 lat i jest jednym z najstarszych banków spółdzielczych w Wielkopolsce i jednym z największych banków spółdzielczych w kraju. Swoją ofertę kieruje do średnich i małych firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, zakładów rzemieślniczych, sektora rolnego, gospodarstw domowych i jednostek budżetu terenowego. Jest bankiem środowisk lokalnych. I właśnie to sprawia, że obydwie instytucje pasują do siebie – mówi Artur Kozioł. TISE zachowa swój dotychczasowy profil funduszu pożyczkowego dla mikro, małych i średnich firm oraz dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, jego lokalności i dobrej współpracy z siecią banków spółdzielczych będziemy jeszcze bliżej pożyczkobiorców z naszych grup docelowych podsumowuje nowy prezes TISE.