O TISE


Zarząd

Mikołaj Kowalczyk, Prezes Zarządu

Katarzyna Duber-Stachurska, Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jérôme Saddier, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Cyrille Langendorff, Członek Rady Nadzorczej

Dany Maklouf, Członek Rady Nadzorczej