O TISE


Zarząd

Artur Kozioł, Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Łucjan Zawartowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Bursig, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Wardzińska, Członkini Rady Nadzorczej

Michał Handzlik, Członek Rady Nadzorczej

Dany Maklouf, Członek Rady Nadzorczej

Karol Sachs, Członek Rady Nadzorczej