O TISE


Zarząd

Michał Radziwiłł, Prezes Zarządu

Joanna Wardzińska, Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Gawlikowska-Mentrak, Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jérôme Saddier, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bénédicte Ricard, Członkini Rady Nadzorczej

Cyrille Langendorff, Członek Rady Nadzorczej

Marc Becquart, Członek Rady Nadzorczej