O TISE


Zarząd

Mikołaj Kowalczyk, Prezes Zarządu

Katarzyna Duber-Stachurska, Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Jérôme Saddier, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Cyrille Langendorff, Członek Rady Nadzorczej

Dany Maklouf, Członek Rady Nadzorczej