3 stycznia 2024 r.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TISE ustanowiło nową Radę Nadzorczą w składzie:

Rada Nadzorcza

Łucjan Zawartowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Bursig, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Wardzińska, Członkini Rady Nadzorczej

Michał Handzlik, Członek Rady Nadzorczej

Dany Maklouf, Członek Rady Nadzorczej

Karol Sachs, Członek Rady Nadzorczej

Rada powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Artura Kozioła. Nowy prezes TISE ma 65 lat, jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH). Pracował i kierował zespołami różnych banków komercyjnych, firm leasingowych, biur maklerskich i firm doradczych. Ma też duże doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

TISE i PBS pasują do siebie – mówi Artur Kozioł. TISE zachowa swój dotychczasowy profil funduszu pożyczkowego dla mikro, małych i średnich firm oraz dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, jego lokalności i dobrej współpracy z siecią banków spółdzielczych będziemy jeszcze bliżej pożyczkobiorców z naszych grup docelowych podsumowuje nowy prezes TISE.