Od kilku tygodni Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek mikro, małym i średnim firmom z woj. dolnośląskiego na tzw. efektywność energetyczną. Pożyczka może pomóc w sfinansowaniu przedsięwzięć w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływającej na poprawę efektywności energetycznej budynku czyli np. na remont, który sprawi, że  nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, etc.
Pożyczki udzielane są nawet na 15 lat, a maksymalna kwota finansowania może stanowić 100%$ wartości inwestycji i wynieść nawet 3 mln. zł. Oprocentowanie jest preferencyjne i nie przekracza 0,5% w skali roku. TISE nie pobiera też żadnych prowizji ani opłat za udzielenie i obsługę pożyczki! Szczegóły i pełna informacja o pożyczce dostępna jest TU