Zgodnie z  założeniami w projekcie Programator zaproponujemy uczestnikom dziesięć ścieżek kształcenia. W pierwszym naborze uruchomionych zostanie sześć ścieżek; oto one i ich krótki opis:

 

Programista Front end Angular JS,

Programista Front end React,

Programista JAVA,

Programista Python,

Programista aplikacji mobilnych Android,

WEB Front –  End Deweloper.

Jednocześnie informujemy, że 27 września uruchomimy rekrutację uczestników projektu Programator.

 

Programista Front end Angular JS

Zajmuje się projektowaniem, implementacją, rozwojem i utrzymaniem warstwy front-endu aplikacji webowych z wykorzystaniem platformy programistycznej Angular. Na ścieżce znajdują się kursy: Podstawy protokołu HTTP, programowanie w języku JavaScript, Praca z repozytorium kodu Git, AngularJS oraz dotyczące efektywnych metod pracy.

 

Progamista Front end React

Zajmuje się kreatywnym opracowywaniem i implementacją zaprojektowanych wcześniej layoutów programów oraz tworzeniem aplikacji webowych, z wykorzystaniem biblioteki języka programowania JavaScript – React.js. Kompetencje zawodowe, które uzyska uczestnik kształcenia obejmują programowanie w języku JavaScript, znajomość HTML5 i CSS3, protokołu HTTP oraz umiejętność pracy z wykorzystaniem  Biblioteki React.

 

Programista JAVA

Zajmuje się projektowaniem, kodowaniem i rozwojem aplikacji „backendowych“w języku Java. Absolwenci ścieżki będą potrafili programować w języku Java z wykorzystaniem frameworka Spring Framework/Hibernate oraz w HTML5. Dodatkowo uzyskają znajomość protokołu HTTP i architektury współczesnych aplikacji webowych oraz podstawy baz relacyjnych i nierelacyjnych baz danych i języka SQL.

 

Programista Python

Projektuje, koduje i rozwija aplikacje webowych w języku Python.  Język Python jest łatwy w nauce a jego zastosowanie bardzo szerokie. Programiści Python poszukiwani są zarówno przez firmy komercyjne jak i instytuty badawcze i naukowe. Na ścieżce znajdują się kursy wprowadzające: Podstawy HTML i CSS, protokołu  HTTP Bazy danych oraz programowanie w języku Python.

 

Programista aplikacji mobilnych Android

Tworzy rozwija i zajmuje się utrzymaniem aplikacji mobilnych na platformę Android z wykorzystaniem języka  Java/Kotlin, oraz wykorzystuje protokoły i formaty wymiany danych: HTTP/1.1, JSON/XML, RESTful API. Na ścieżce znalazły się kursy: Podstawy protokołu HTTP i architektura współczesnych aplikacji webowych, Programowanie w języku Java, Programowanie aplikacji mobilnych systemu Android, Praca z repozytorium kodu: system Git.

 

WEB Front –  End Deweloper

Ścieżka dla osób zainteresowanych nie tylko kodowaniem ale również zagadnieniami użyteczności i projektowania interfejsów. Absolwent ścieżki będzie potrafił przeprowadzić badania z użytkownikami opracować i przeprowadzić testy prototypu. Na ścieżce znajdują się również kursy – HTML5, CSS, oraz programowanie w JavaScript.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku programisty często musi ściśle współpracować z grafikami, analitykami, realizować zadania w ramach zespołu programistycznych, a w niektórych przypadkach komunikować się z klientami. Wszystkie ścieżki zostały wyposażone w kursy wspierające kompetencje niezbędne dla efektywnej pracy (np. role w zespole programistycznym) w tym  rozwijające kompetencje miękkie – komunikacyjne, prezentacyjne, koncyliacyjne.

 

Projekt Programator jest realizowany przez konsorcjum TISE-Asistera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój