Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA uruchomiło fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ma na celu dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.
W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 pożyczek na łączną kwotę 24 973 699,99 zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów. Środki zostaną rozdystrybuowane w podziale na pięć makroregionów, odpowiadających obszarom funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej:
  • Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 5 974 767,11 zł
  • Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 788 882,61 zł
  • Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 5 972 133,89 zł
  • Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 476 138,05 zł
  • Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 761 778,33 zł