Fundusz będzie udzielać pożyczek do 36 miesięcy bez opłat prowizyjnych z oprocentowaniem od 2%. W ramach dostępnych środków – ok. 10,5 mln zł – finansowane będą przedsięwzięcia realizowane przez mikro i MŚP związane z rozwojem przedsiębiorstw: zakupy inwestycyjne, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, w tym także działalność bieżąca.