Miło nam poinformować, że dzisiaj w Poznaniu podpisaliśmy umowę z  Wielkopolskim Funduszem Rozwoju, dzięki której będziemy mogli nadal wspierać wielkopolskie małe i  średnie przedsiębiorstwa.

Środki, które przekaże nam WFR (Linia Finansowa II) stanowią uzupełnienie naszego wkładu własnego do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.

TUTAJ znajdziecie więcej informacji.

Finansowanie udzielone w ramach zawartej umowy pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.