Z radością informujemy, że 30 listopada podpisaliśmy umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym European Investment Fund dotyczącą udziału TISE w Paneuropejskim Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki EFG będziemy mogli udzielać pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podmiotom ekonomii społecznej działającym w Polsce.
Cieszymy się, że będziemy mogli zaproponować firmom i podmiotom ekonomii społecznej z całej Polski pożyczki z gwarancją EFI, które pomogą im w rozwoju działalności w trudnym czasie pandemii – mówi Mikołaj Kowalczyk, prezes TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA.
Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny (EFG), z którego TISE będzie mogło korzystać przy udzielaniu pożyczek, został stworzony przez Europejski Bank Inwestycyjny European Investment Bank w celu wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem COVID-19. Stanowi część pakietu pomocowego zatwierdzonego przez Radę Europejską w kwietniu 2020 r.
Pożyczki w ramach EFG będą udzielane na okres do pięciu lat i będą oprocentowane według stopy zmiennej, z marżą od 4,8% i prowizją za udzielenie od 1,9%. Dodatkowe informacje i dokumenty pojawią się na naszej stronie internetowej w pierwszych tygodniach przyszłego roku.