Właśnie została podpisana umowa pomiędzy Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju dotycząca prowadzenia przez TISE funduszu social venture capital przeznaczonego dla podmiotów ekonomii społecznej. Na program przeznaczono 11,3 mln zł.  Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój  (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz ze środków własnych TISE. Podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać ze wsparcia o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym.

W tworzeniu i zarządzaniu Funduszem wykorzystamy połączymy nasze wieloletnie doświadczenia zarówno z rynku tradycyjnego venture capital, na którym operowaliśmy przez kilkanaście lat z ponad dziesięcioletnimi doświadczeniami z obsługi podmiotów ekonomii społecznej – mówi Joanna Wardzińska wiceprezes TISE.

Social venture capital to sposób finansowania wykorzystujący model strategii i narzędzia finansowe z obszaru venture capital do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, które generują duży wpływ społeczny.

O szczegółach działania funduszu, terminie przyjmowania zgłoszeń, wartości pojedynczej interwencji inwestycji oraz o instrumentach, które zaproponujemy poinformujemy  w połowie października 2018.