Właśnie mija drugi miesiąc prowadzenia przez TISE w woj. łódzkim i mazowieckim projektu „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie II”, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym oraz studentom ostatniego roku i absolwentom (do 4 lat od uzyskania Dyplomu) uczelni wyższych (studia I i II stopnia) w rozpoczęciu działalności gospodarczej i stworzeniu własnej firmy.

Dzisiaj podpisujemy już 25 mowę pożyczki. Zważywszy na to , że ciągu dwóch lat powinniśmy udzielić ich około 150 więc  jak łatwo policzyć –  15% projektu już za nami!