W ostatnich dniach Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych TISE SA kolejne i ostatnie już umowy powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. To już ostatnia transza środków i ostatnia możliwość skorzystania z finansowania na preferencyjnych warunkach w tym roku.

Pożyczki, których preferencyjne oprocentowanie wynosi 0,88% w skali roku są przeznaczone na  szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstwa społecznego (fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą,  spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, kościelnej osoby prawnej, spółki non-profit). Kwota pożyczki udzielanej na maksymalnie 5 lat może wynosić do 100 tys. zł (dodatkowe szczegóły i potrzebne dokumenty na stronie www.tise.pl)

ES Fundusz TISE – pilotażowy fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej, został uruchomiony dokładnie trzy lata temu – w styczniu 2013 w wyniku konkursu, którego warunki określiły ministerstwa:  Pracy i Polityki Społecznej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Prowadzenie ES Funduszu powierzono Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE. Projekt jest prowadzony w ramach programu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 PO KL.

ES Fundusz TISE miał działać do 30 czerwca 2015 ale w związku z przesunięciem uruchomienia unijnego programu POWER, z którego mają być finansowane pożyczkowe potrzeby przedsiębiorstw społecznych w latach 2014-2020, BGK zdecydowało by jeszcze w ramach poprzedniego przetargu podwyższyć kwotę przeznaczoną na pożyczki. Dzięki temu działaniu ES Fundusz TISE został zasilony w połowie ub. roku kwotą 5,5 mln, a teraz trafi do niego dodatkowe 6,5 mln. zł. Wartość ta jest jednak ostateczna gdyż zgodnie z polskim prawem podstawowa kwota przetargowa może być podwyższona maksymalnie o 50%. Tak więc ostateczna wysokość środków przeznaczonych na pożyczki zamiast 25 mln stanowi 37 mln. zł!

Nowe środki pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na sfinansowanie projektów przedsiębiorstw społecznych w 13 województwach ( mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim.)

Do dziś udzielono już 400 pożyczek na kwotę ponad 30 mln. zł. Dzięki pożyczkom wiele przedsiębiorstw społecznych zwiększyło swoje obroty, zatrudniło nowych pracowników, zdobyło nowych klientów, a więc udowodniło, że można odnieść sukces ekonomiczny i społeczny! Dzięki pożyczkom z ES Fundusz TISE powstało wiele kawiarni, pubów, pensjonatów, przedszkoli, żłobków, sklepów, zielarni, warsztatów renowacji mebli, pralni, stolarni, miejsc opieki nad dziećmi i osobami …

Wśród nich są np. Kraina Rumianku z Hołowna, Garncarska Wioska z Kamionki, Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka z Radomia, Spółdzielnia Socjalna Bialskie Cuda z Białej Podlaskiej, Arte z Bielawy, Spółdzielnia Nasz Domek z Warszawy, kaletnicza spółdzielnia socjalna Skorpions z Piotrkowa Trybunalskiego, Spółdzielnia Opoka z Kluczy i kilkaset innych. Teraz dzięki nowym środkom będą do nich mogły dołączyć następne.