logo_Baczko.jpg

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu XVI edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego organizowanego przez Fundację dla Polski.

 Zapraszamy młodych architektów i inżynierów budowlanych ze stopniem magistra do udziału w konkursie i zgłaszania projektów z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk.

Na zwycięzcę czeka 10 000 zł!

 Dodatkowo zostanie przyznana równorzędna nagroda – Nagroda TISE – w wysokości 10 000 zł za projekt poświęcony rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej, której sponsorem jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 Deadline przyjmowania zgłoszeń i prac konkursowych – 8 marca 2016 r.

Regulamin konkursu i wszelkie informacje można uzyskać na stronie http://fdp.org.pl/konkurs-baczko-zakrzewski, w biurze Fundacji dla Polski pod numerem telefonu 22/542 58 82 lub mailowo: fundusz.baczko@fdp.org.pl oraz a.rzazewska@fdp.org.pl

Patronat honorowy nad XVI edycją objęli: – prof. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, – prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – dr Jerzy Ilkosz, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu – Stowarzyszenie Architektów Polskich Patronat medialny: „ARCHITEKTURA-MURATOR”
Fundatorem Nagrody Architektonicznej im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego jest Archicom SA., natomiast partnerem i sponsorem 'Nagrody TISE’ jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA

Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Polski.

Nagroda Architektoniczna im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego jest jedną z najbardziej znanych nagród wśród młodych architektów i inżynierów. Przyznawana jest od 1999r.

Celem konkursu jest upowszechnianie rozwiązań architektonicznych w tematyce: budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk, rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych, a także popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne źródła energii.