W środę 26.02.2020 r. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) zawarł z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) umowę o udzielenie 10-letniej „linii finansowej” na kwotę 6 mln PLN.

Środki zostaną wykorzystane na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim w ramach oferowanego przez TISE produktu Pożyczka Ogólnorozwojowa.

Już niebawem mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność w województwie pomorskim będą mogli ubiegać się o pożyczkę na cel inwestycyjny, obrotowy lub inwestycyjno-obrotowy. Maksymalna kwota pożyczki to 1 milion złotych. Można je przeznaczyć na prawie każdy pomysł czy potrzebę gospodarczą m.in. na zakup maszyn i urządzeń, remont lokalu czy zakup towaru. Ograniczenia w tym zakresie są niewielkie.

Dzięki zastosowaniu mechanizmu linii finansowej środki mogą być wykorzystane przez TISE wielokrotnie, co oznacza, że Pożyczka Ogólnorozwojowa powinna być dostępna dla przedsiębiorstw przez okres blisko 10 lat.

Jak zapewnia Joanna Wardzińska, Wiceprezes Zarządu TISE, Pożyczka Ogólnorozwojowa będzie produktem stosunkowo prostym i łatwo dostępnym dla zainteresowanych – mikro i małych przedsiębiorstw.