26 lutego we Wrocławiu występowaliśmy podczas seminarium: „OZE, efektywność energetyczna i rozwój inwestycyjny MŚP”, w czasie którego opowiadaliśmy o naszych doświadczeniach w finansowaniu w tym zakresie dolnośląskich przedsiębiorstw. A właśnie zaczyna się idealny czas na remont poprawiający efektywność energetyczną firmy (bo czas na oraz produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych jest zawsze dobry!). Spotkanie zorganizował Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich we Wrocławiu. Szczegóły naszych dolnośląskich pożyczek dla mikro, małych i średnich firm znajdą Państwo tu: https://tise.pl/target/msp/woj-dolnoslaskie/